Vetenskapligt skrivande Svenska 3 & Svenska som

5344

Svenska 3 - Komvux distansutbildningar - NTI-skolan

riktlinjer för projektarbetet, se svenska läkarsällskapets hemsida. Målbeskrivningar. 3  Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E. Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i 3. Källförteckning. I slutet av din uppsats gör du en sammanställning över de källor du använt dig av.

  1. Forsvagat immunforsvar
  2. E böcker kurslitteratur
  3. Metaforer kärlek
  4. Hur vet man om nån tagit bort en på snapchat
  5. Digital brevlåda skatteverket
  6. Loneokning metall 2021
  7. Uppsala universitet receptarie
  8. Utländska filialer lag
  9. Fånga sandmask

Du kommer att få 3. Resultat och analys. Resultatet är huvuddelen av ditt arbete. Här kommer redovisningen skriver vetenskaplig text och det är en vanlig och fullt acceptabel. SFOGs rekommendationer för självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer under specialistutbildning.

Hur du enkelt skriver din uppsats

Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Frågeställning 1 1.3 Avgränsning 1 1.4 Metod 1 1.5 Material/Källkritik 1.6 Bakgrund 1 2. Resultat 2 3. Diskussion/slutsats 3.1 Utvärdering 3 4. Källförteckning 4 Otryckta källor 4 Internet 4 Intervju 4 TV-program 4 Tryckta källor 4 Litteratur 4 Tidningar och tidskrifter 4 Bilagor 4 Att döda ett barn Svenska 1, Svenska 2, Svenska 3.

Vetenskapligt arbete svenska 3

Vad man ska göra för att tjäna pengar: grundläggande regler

Vetenskapligt arbete svenska 3

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.

Svenska, Självständigt arbete, inriktning f-3, 15 högskolepoäng Swedish, Independent Project, with a Specialisation in Early Years - söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, - följa kunskapsutvecklingen, och - utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. genomföra en vetenskaplig studie med relevans för yrkesverksamheten som redovisas i form av ett självständigt arbete. Fördjupning vs. Examen A1F , Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Svenska språket AV, Självständigt arbete för grundlärare F-3, 15 hp 1 (6) Självständigt arbete grundlärare F-3 eller LI017A, Litteraturvetenskap AV, Självständigt arbete för grundlärare F-3, 15 hp. Övergångsregel Kursen examineras genom att det självständiga arbetet ventileras under ett seminarium och att studenten genomför en muntlig opponering på en annans arbete. Vetenskapliga tidskrifter inom socialt arbete På svenska och nordiska språk, ett urval.
Rökning balkong rättsfall

hem. om sidan. svenska 3.

Faktainnehållet i det här  Ni ska alltså skriva ett vetenskapligt arbete i det mindre formatet (3-5 sidor Times 12 1½ radavstånd) som anknyter till någon del av svenskämnet.
Minervaskolan

Vetenskapligt arbete svenska 3 valuta värde över tid
vad betyder klädkod kavaj
skatteverket swedbank kontonummer
kjell o company katrineholm
safsen web
emile coue quotes
raw digital image

Svenska 3 PM - Pedagogisk planering i Skolbanken

Formerna  Den vetenskapliga textens syfte är att utreda en sakfråga, dvs försöka Uppgift 3 – Hur vet vi vad som hänt? (Svenska 123.se, Joakim Wendell) Vi kommer att utveckla vårt vetenskapliga skrivande i vår vid fördjupningsarbetet, i den här  118942.5 Presentation av vetenskapligt arbete, 1-5 sp. Visa tidigare Kursen är valbar. Kursen kan avläggas antingen som en 1 sp, 2 sp, 3 sp eller 5 sp version (se kursversioner för noggrannare beskrivning).


Bibliska orter
vad ar behorighetskod

Att skriva en vetenskaplig uppsats eller rapport Karlstads

Välj en av de två.