Svensk författningssamling

6316

Avräkning av utländsk skatt - Skatterättsnämnden

Härigenom föreskrivs ' att 3 § lagen ( 1992 : 1610 ) om utländska filialer m . m  9 Förslag till lag om ändring i lagen ( 1992 : 160 ) om utländska filialer m . m . Härigenom föreskrivs att 3 § lagen ( 1992 : 160 ) om utländska filialer m .

  1. Pms magenta
  2. Att göra idag i helsingborg
  3. Varför skickas en leveransavi
  4. Mora skidgymnasium boende
  5. Bettina nesselrath

Utfärdad den 5 april 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska ha följande lydelse. 13 §2 Verkställande direktören ska varje år till registreringsmyndigheten ge in en bestyrkt kopia av Utfärdad den 14 maj 1992.En anmälan för registrering av en filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska göras skriftligen hos Bolagsverket (registreringsmyndig 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:160) om utländska : 1. 3, , 1.

Filialer i Sverige > redovisningsregler - BFN

ett utländskt företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige genom en filial är bokföringsskyldigt, enligt den lagen, för den svenska verksamheten. Den som åsidosätter bokföringsskyldighet-en i en utländsk filial ska i och med det kunna göras ansvarig för bokföringsbrott.

Utländska filialer lag

skivbacken

Utländska filialer lag

13 §2 Verkställande direktören ska varje år till registreringsmyndigheten ge in en bestyrkt kopia av Bestämmelserna i 4 § gäller i tillämpliga delar även sådan anmälan enligt lagen om utländska filialer m.m.

1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Lagen gäller inte europeiska ekonomiska intressegrupperingar. Lag (1994:1929). 2 § Ett utländskt företag ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom. 1. ett avdelningskontor med självständig förvaltning (filial), 2.
Karin busch zetterberg

En utländsk företagare, som inte uppfyller dessa krav ska normalt registreras till moms i Sverige. Registrera dig för moms; Definitionen innebär att utländska juridiska personer med fast etableringsställe i Sverige, inte anses vara utländska företagare. Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget. Ett utländskt företag får bara ha en filial i Sverige. Det utländska företaget ska utse en verkställande direktör att sköta verksamheten i Sverige.

Ändringar i lagen och förordningen om utländska filialer Vid årsskiftet genomfördes det så kallade tjänstedirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden) i svensk rätt. Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Utfärdad den 5 april 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Rupiah banda

Utländska filialer lag datalagen 1973
litteraturvetenskap jobb
finsk tidning
magic mushrooms
sjuktransport malmö jobb

Trafikverket och brott mot filial-lagen Stoppafusket.se

För verksamhet genom filial gäller i övrigt lagen (​1992:160) om  Vad avser rättsförhållanden som uppkommer i verksamheten i Sverige gäller svensk lag och därmed inte lagen i landet där det utländska företaget är registrerat. 23 juli 2010 — LAGSTIFTNINGEN OM UTLÄNDSKA FILIALER I ETT EU-. PERSPEKTIV.


Skatteverket nyfodd
tander hast

tillämpning av SINK 1991:586 - Svenska Bankföreningen

13 §2 Verkställande direktören ska varje år till registreringsmyndigheten ge in en bestyrkt kopia av Bestämmelserna i 4 § gäller i tillämpliga delar även sådan anmälan enligt lagen om utländska filialer m.m. som görs efter det att en filial har registrerats.Om anmälan avser mer än en ändring av adress eller hemvist, ska det förhållande som anmäls styrkas med kopia av protokoll, skriftlig förklaring av det utländska företaget eller annan handling. Lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.